Długa fala 2012 r

Jak co roku w naszym klubie prowadzona jest klasyfikacja roczna tzw "długa fala" W tej tabeli będzie można na bieżąco śledzić i analizować sytuację.

Punktacja długofalowa
l/p Imię nazwisko t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32 t33 t34 t35 t36  t37 t38 t39 t40 t41 t42 Razem Miejsce
1 Witold Białas 3 10 3 9 5 10 2 6 6 9 8 5 4 7 4 10 2 9 7 3 1 8 3 8 142  II
2 Henryk Borowiński 7 4 7 9 6 3 8 2 4 5 5 4 3 4 71  
3 Marek Dusza 1 6 7 5 4 5 4 2 4 5 3 2 4 6 5 2  4 69  
4 Aleksander Sejud 9 2 9 8 8 8 3 9 6 3 8 4 3 6 8 6 1 2 2 7 7 5 1 10 8 2 8 153 I
5 Krzysztof Góra 6 1 7 5 4 2 1 8 4 2 5 10 6 7 2 3 6 6 1 8 3 3 5 1 1 2 6 6 4  6 131 VI
6 Jerzy Ujma 9 8 8 8 3 7 3 8 4 3 6 8 6 1 2 7 5 1 10 10 8 2  8 135 V
7 Jarosław Sieczkowski 6 1 7 5 4 2 1 8 4 5 10 6 7 2 3 6 6 2 2 8 8 3 3 5 1 6 6 4 6 137
IV
8 Wiktor Woźniak 3 10 3 9 5 10 2 8 5 7 4 10 2 9 7 3 1 8 8 114 VIII
9 Jerzy Paszylk 4 7 4 5 2 7 9 3 7 4 7 6 7 9 3 7 7 6 2 4 6 10 126 VII
10 Tadeusz Kuc 1 5 2 6 8 2 3 4 1 9 1 42  
11 Leszek Uryga 7 1 5 2 6 6 9 3 8 8 1 4 2 3 4 1 9 1 80 X
12 Jerzy Morstyn 4 7 4 5 2 7 4 3 9 3 7 4 1 2 8 7 6 6 9 3 7 7 6 2 6  10 139  III
13 Maria Morstyn 2 5 1 6 1 7 8 5 4 39  
14 Krystyna Fudali 1 6 1 7 8 5 28  
15 Agnieszka Pietrzyk 1 6 1 7 5 4 9 8 6 5 4 2 4 5 3 4 6 1 2 5 2 4 94 IX
16 Marian Kozak 8 8  
17 Władysław Fudali 8 1 1 10  
18 Grzegorz Czeremacha 5 5 4 1 2 4 7 2 4 1 35  
19 Tomasz Sękowski 6 9 1 16  
20 Antoni Szopa 5 5 3 4 1 2 3 7 6 5 41  
21 Marek Siekaniec 9 1 1 3 5 6 1 26  
22 Piotr Siekaniec 1 7 3 5 6 1 23  
23 Krystyna Świderska 2 9 11  
24 Artur Głowacki 4 1 7 2 12 1 2 29  
25 Zenon Pawlik 7 2 3 12  
26 Kazimierz Donder 4 3 2 8 5 5 27  
27 Władysław Deręgowski 7 1 1 9  
28 Szymon Krzyżaniak 7 2 12 4 8 7 40  
bb

www.sklepzkarmami.pl

ZSMS

Oliwny Gaj

www.szlachetnysmak.pl

Rebel

Łucznik

Barilla

Fundacja Trzeci Wymiar