Regulamin turniejów wyjazdowych

jkbs2REGULAMIN TURNIEJÓW „BRENNA  WIOSNA 2020”

1. Turnieje przeznaczone są zarówno dla członków Stowarzyszenia jak też dla osób niezrzeszonych.
2. Ustala się następujące zasady:
- wpisowe do każdego turnieju wynosi 10zł od osoby (50% przekazywane będzie na nagrody finansowe i 50% na  konto JKBS)
- osoby do lat osiemnastu zwolnione są z wpisowego do turnieju,
- podział nagród w turniejach par :
•    I miejsce (50% kwoty przeznaczonej na nagrody)
•    II miejsce ( 30% kwoty przeznaczonej na nagrody)
•    Przedostatnie miejsce (20% kwoty przeznaczonej na nagrody)

              - w turnieju indywidualnym przewidziane są 4 nagrody pieniężne:
•    I miejsce (40% kwoty przeznaczonej na nagrody)
•    II miejsce (30% kwoty przeznaczonej na nagrody)
•    III miejsce (20% kwoty przeznaczonej na nagrody)
•    IV miejsce (10% kwoty przeznaczonej na nagrody)
       3. W każdym turnieju przyznawane są punkty długofalowe (PDF).
Za zajęcie ostatniego miejsca liczba punktów jest równa 2. Każde następne miejsce w górę punktowane jest +2. Dodatkowo za zdobycie 1 miejsca dodawane jest 5 punktów PDF, za II miejsce 3 PDF, za III miejsce – 1 PDF. Przy parach ex æquo decyduje bezpośredni pojedynek. Jeżeli nie
da się ustalić kolejności to przy jednakowej ilości punktów zdobytych w turnieju, PDF-y dzieli się równo pomiędzy pary, które zajęły te same miejsca.
W turnieju indywidualnym za ostatnie miejsce przyznaje się 1 punkt za każde następne w górę +1. Dodatkowo za zdobycie I miejsca- 5 PDF, za II miejsce 3 PDF, a za miejsce III 1 PDF.
      4. Dla trzech najlepszych zawodników w punktacji długofalowej ufundowane zostaną nagrody rzeczowe.
      5. Nad organizacją, przebiegiem turnieju i podziałem nagród będzie czuwać komisja w składzie:

- Artur Głowacki
- Agnieszka Pietrzyk
- Magdalena Gorczyca

www.sklepzkarmami.pl

ZSMS

Oliwny Gaj

www.szlachetnysmak.pl

Rebel

Łucznik

Barilla

Fundacja Trzeci Wymiar