Regulamin długiej fali JKBS

REGULAMIN TURNIEJÓW DŁUGOFALOWYCH JKBS

 

1.Rozgrywki mają charakter turniejów otwartych rozgrywanych w każdy wtorek.

2.Turnieje przeznaczone są zarówno dla członków Stowarzyszenia jak też dla innych zawodników i traktowane jako zawody o mistrzostwo miasta Jastrzębie- Zdrój.

3.Do punktacji długofalowej będą wliczane punkty zdobyte przez członków JKBS którzy opłacili w terminie do 31.03.2020 r. składkę członkowską.

4.Do klasyfikacji końcowej zaliczane będzie 40 najlepszych turniejów rozegranych w każdy wtorek w Restauracji "Harjan” na przestrzeni całego roku.

5.Do klasyfikacji długofalowej nie będą wliczane dodatkowe turnieje organizowane przez Zarząd JKBS.

6.W każdym turnieju przyznawane są punkty długofalowe (PDF).

Za zajęcie ostatniego miejsca liczba punktów jest równa 2. Każde następne miejsce w górę punktowane jest +2. Dodatkowo za zdobycie 1 miejsca dodawane jest 5 punktów PDF, za II miejsce 3 PDF, za III miejsce – 1 PDF. Przy jednakowej ilości punktów zdobytych w turnieju rozstrzyga bezpośredni pojedynek. Gdy nie ma możliwości ustalenia zwyciężcy PDF-y dzieli się równo pomiędzy pary, które zajęły te same miejsca.

7.Ranking zawodników będzie podawany na bieżąco wraz z wynikami turnieju na naszej stronie internetowej www.jkbs.pl

8.Pod koniec roku zostanie wyłonionych sześciu najlepszych zawodników, którzy otrzymają nagrody finansowe.

9.Podział nagród według klasyfikacji długofalowej:

- 1 miejsce (40% kwoty przeznaczonej na nagrody)

- 2 miejsce (25% kwoty przeznaczonej na nagrody)

- 3 miejsce (15% kwoty przeznaczonej na nagrody)

- 4 miejsce (10% kwoty przeznaczonej na nagrody)

- 5 miejsce (5% kwoty przeznaczonej na nagrody)

- 6 miejsce (5% kwoty przeznaczonej na nagrody)

10.Wysokość nagrody będzie uzależniona od zebranej kwoty podczas całorocznych turniejów cyklicznych.

11.Na fundusz klasyfikacji długofalowej będzie przeznaczone 25% wpisowego do turniejów cyklicznych.

12.Nad przebiegiem klasyfikacji i podziałem nagród będzie czuwać komisja w składzie:

- Krzysztof Góra

- Jarosław Sieczkowski

- Witold Białas

www.sklepzkarmami.pl

ZSMS

Oliwny Gaj

www.szlachetnysmak.pl

Rebel

Łucznik

Barilla

Fundacja Trzeci Wymiar